Drive for life Klubb

Drive for life Klubb er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Våre tjenestekjøpere er kommuner og fylkeskommuner. Barnevern, skole, SLT og andre relevante fagmiljøer rekrutterer deltakere inn til et inntaksteam som setter sammen teamet på 5 – 7 deltakere. Teamet ledes av en teamsjef og en teamveileder. Klubben møtes i et fast klubblokale en kveld pr. uke gjennom året og arbeider i hovedsak med temaene trafikksikkerhet, teambygging, sosial kompetanse og livsstil.

 

Vi jobber med ungdom opp til 24 år, og deltakernes snittalder er 15,5 år (ref. DNV).
I klubben etableres et felles lag som samles rundt gode opplevelser, felles teamregler og interessante aktiviteter som skaper mestring, glede og godt samhold.
Det er det lokale teamet som bestemmer hvilke aktiviteter klubben skal drive med.