OM OSS

Drive for life erbjuder spännande och utmanande fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna utanförskap. Vi skapar team bestående av fem ungdomar och två vuxna ledare som träffas under 48 tillfällen per år. Här får ungdomarna möjlighet till aktiviteter de brinner för och de små grupperna gör att varje deltagare blir sedd, känner trygghet och får möjlighet att tillhöra ett eget lag. Detta kombinerat med fasta och tydliga ramar ger väldigt goda resultat.

< Läs mer om ORGANISATION, VISION och VÄRDERINGAR
Knut Ove Børseth

Hej! Jag heter Knut Ove Børseth och är väldigt stolt för att vara grundare av Drive for life.

Jag har alltid strävat efter att nå mina drömmar och vågat att göra egna val. Det har ibland varit tufft och jag har stött på motstånd, men mod och fokus på lagarbete, motivation samt en vilja att aldrig ge upp har tillsammans fått mig att fortsätta framåt.
Att få ara med i ett bra lag, utmana sig själv och känna pulsen höjas när jag klara av något jag inte klarat tidigare – det har gjort mig engagerad och gett mig lärdom som utvecklat mig mycket som person.

Jag har alltid haft en stark önskan att fler än jag ska få möjligheten att uppleva detta. Nu har jag fått chansen att äntligen vara med och bygga upp många trygga och spännande Drive for life team runt om i flera länder.

Välkommen in i vårt team,

«Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there is love, drive and inspiration, I don’t think you can go wrong.»


Knut Ove Børseth
Grundare

DOKUMENTATION OCH MÄTNING AV EFFEKT

Vi vet att Drive for life och det vi gör har ett stort samhällsekonomiskt värde.
Genom solid dokumentation och rapportering visar vi ständigt för kommuner och andra tjänsteköpare att investering i barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap sparar stora framtida kostnader.

Drive for life har utvecklat goda rutiner för rapportering och har tillsammans med DNV (Det Norke Veritas) fokus på bra dokumentation av vårt arbete.
Bland ger vi årligen ut en årsrapport över den positiva samhällseffekt vårt arbete har. Här ser du resultatet svart på vitt, i rena kronor och ören.

av deltagarna i Drive for lifes
verksamhet går minst ett
år längre i skolan.

Kommunerna får sju kronor
tillbaka för varje
investerad krona.

Den genomsnittliga vinsten
för samhället per genomsnittlig
Drive for life deltagare(Ref. DNV 01.01.2018).

< Läs mer DOKUMENTATION OCH MÄTNING AV EFFEKT