ORGANISASJON, VISJON OG VERDIER

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud etablert rundt omkring i Norge og Sverige, i tett samarbeid med det offentlige. Vi er organisert som et aksjeselskap med idelle vedtekter, eid av gründer Knut Ove Børseth (24%), Siri Mette Gynnild (1 %) og Aberia Healthcare (75%).

 

Det er ideelle vedtekter i KFL, noe som innebærer at det ikke kan utbetales utbytte til aksjonærene. Kjør for livet er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Organisasjonskart pr 01.12.18

 

 

Vår visjon:

“Kjør for livet vil gi barn

og unge mulighet til å

skape sin egen fremtid.”

 

 

Verdier

Våre verdier er så mye mer enn tre enkle ord. Våre tre verdier gir oss fokus på det vi trenger for å være et godt tilbud til våre ungdommer.

 

Kjør for livet har veiledere og ambassadører som er trygge og inspirerende rollemodeller. Vi motiverer til positiv adferd ved å spille på teamfølelse og mestringsfølelse. I Kjør for livet skapes historier som inspirerer, påvirker og utvikler alle de som er tilstede. Vi legger vekt på at måten vi opptrer ovenfor hverandre på skal formidle våre verdier.

 

Vi skal være inspirerende, samlende og ekte.

 

Inspirerende

Å inspirere er å fenge, det er å fange øyeblikk, ta vare på en tro og formidle et håp. Inspirasjon er noe man trenger for å komme fremover, for å nå et mål, for å være motivert. Å være inspirert er å ha troen på at det finnes en mulighet, at man kan klare å oppnå sitt mål.

 

Ved hjelp av motor og motorsport inspirerer Kjør for livet unge til å ha tro på seg selv og sin fremtid. Kjør for livet inspirerer gjennom å arrangere aktiviteter som bidrar til bedre selvfølelse, opplevelse av mestring og økt sosial kompetanse.

 

Samlende

Det å få lov til å være en del av et felleskap, ha et sikkerhetsnett og føle seg trygg, er kanskje det viktigste for et menneske. Aksept for den man er, å ha sosial kompetanse, tillit og gjensidig respekt er alle beskrivende ord for det å føle at man er del av noe større enn seg selv.

 

Kjør for livet samler barn og unge rundt et lag og ønsker å engasjere og skape et likeverdig fellesskap hvor det er plass til alle. Et fellesskap som gir trygghet, tilhørighet og fordeler – men også krav, forpliktelser og utfordringer.

 

Ekte

Ekte handler om at noe ikke er planlagt eller innøvd. At noe er ekte betyr at det ikke er konstruert og analysert – det er helt naturlig. Det kan være ukjent, skummelt, ubehagelig og utfordrende. Det kan få deg til å grine, bli forbannet, bli sint, bli opphisset, sette deg i en uvant situasjon eller gjøre deg glad, få deg til å le, bli oppstemt, engasjert og begeistret.

 

Kjør for livet handler om ekte aktiviteter, ekte arbeidsoppgaver og ekte samarbeid. Her skapes sterke historier – historier som inspirerer, påvirker og utvikler alle som er tilstede.