Trygg i trafikken med sikker last

KFL Lastsikring og NORD-universitet har, med bakgrunn i dagens kunnskap og dokumentasjon, etablert et nytt kurstilbud i samarbeid med Trygg Trafikk.  Kursdeltakere vil gjennom engasjerende øvelser og teori oppleve mestring, økt kunnskap og interesse for å ha fokus på...
Les mer

Bakgrunn:
I dagens samfunn har mange bilister lite kunnskap om hvilke skader mangelfull sikring
og merking av last påfører samfunnet. Konsekvensene er hardt skadde og drepte, samt
unødvendig utslipp og forurensing. Mangel på forskning, statistikk, kompetanse og
kontrollvirksomhet er svært kostbart for samfunnet.

KFL Lastsikring tilbyr nå et nytt tilpasset HMS-kurs. Et kurs i lastsikring vil gi kursdeltakeren økt kompetanse i å veilede teoretisk og praktisk rundt riktig lastsikring og merking av last.
Dette vil gi både salgsfremmende og samfunnsbesparende effekt.

KFL Lastsikring og NORD-universitet har, med bakgrunn i dagens kunnskap
og dokumentasjon, etablert et nytt kurstilbud i samarbeid med Trygg Trafikk. 

Kursdeltakere vil gjennom engasjerende øvelser og teori oppleve mestring,
økt kunnskap og interesse for å ha fokus på lastsikring og HMS. For samfunnet
forøvrig vil dette skape økt trygghet, beskyttelse av miljøet og være en viktig
pådriver i arbeidet mot nullvisjonen.