Jobb hos oss

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og ungdom i utenforskap. 
Vi arbeider med risikovillig ungdom som har et iboende spenningsdriv.
Kjør for livet er i stor utvikling, og har i dag etablert vårt tilbud i lokalsamfunn i 11 fylker i Norge. Dette betyr at vi hele tiden trenger nye teamsjefer og veiledere til våre lokale team. Vi ansetter deltidsstillinger lokalt når vi etablerer nye klubber.

Teamsjef er ansvarlig for at deltakerne i KFL-klubben har et tilpasset og forberedt tilbud hver klubbkveld, 48 samlinger i året.
Under kan du se punkter vi er ute etter i nye teamsjefer og veiledere:

  1. Rollemodell for ungdommene (bevisst sin rolle i klubben og lokalsamfunnet)
  2. Trives sammen med ungdommer (skape trygghet og et godt miljø)
  3. Nødvendig faglig ballast (skape gode mestringsopplevelser, arbeid ihht. tiltaksplan)
  4. Til å stole på (taushetsplikt, politiattest, etterleve KFLs grunnverdier)
  5. Engasjert (i det daglige arbeidet, delta og bidra på kurs)
  6. Positiv (skape en positiv omtale av KFL i lokalmiljøet)
  7. Fleksibel («ligge i flatseng», finne løsninger)
  8. Ansvarlig (styre klubben innenfor budsjett)
  9. Strukturert (arbeide med teamregler, gjennomføre temaer, sende inn logger)
  10. En viss it-kunnskap (mail, Itslearning)

Om du brenner for spennende aktiviteter og har hjertet på rett plass, send en mail til: soknad@kjorforlivet.no