ER DU VÅR NYE TEAMSJEF ELLER VEILEDER?

Vi er for tiden en organisasjon i stor vekst, og ser derfor etter flere folk som ønsker å være med på laget vårt, og være med å sette sitt preg på klubbene våre.
Vi ser etter personer som ønsker å være veiledere og teamsjefer på følgende steder:

GJØVIK/TOTEN/SØNDRE LAND – BJUGN – HITRA – INDERØY – HEMNE – TYDAL/SELBU – HOLTÅLEN/RØROS – OPPDAL/RENNEBU – HARSTAD – NARVIK – SORTLAND – BODØ – HALLINGDAL – DRANGEDAL – RANDABERG

Vi ser etter mennesker som kan og ønsker å være en rollemodell for ungdommene våre, og som trives med å arbeide med denne aldersgruppen. Du må kunne være til å stole på, og være engasjert, fleksibel og positiv. Om du er riktig person for denne jobben, ikke vær redd for å ta kontakt med oss.

FORVENTNINGER:

 

Teamsjef er ansvarlig for at deltakerne i KFL-klubben har
et tilpasset og forberedt tilbud hver klubbkveld, 48 samlinger i året.

 

1. ROLLEMODELL FOR UNGDOMMENE
Bevisst sin rolle i klubben og lokalsamfunnet

2. TRIVES SAMMEN MED UNGDOMMER
Skape trygghet og et godt miljø

3. NØDVENDIG FAGLIG BALLAST
Skape gode mestringsopplevelser, arbeid iht tiltaksplan

4. TIL Å STOLE PÅ
Taushetsplikt, politiattest, etterleve KFLs grunnverdier

5. ENGASJERT
I det daglige arbeidet, delta og bidra på kurs og samlinger

6. POSITIV
Skape en positiv omtale av KFL i lokalmiljøet

7. FLEKSIBEL
«Ligge i flatseng», finne løsninger

8. ANSVARLIG
Styre klubben innenfor budsjett

9. STRUKTURERT
Arbeide med teamregler, gjennomføre teamsamtaler, loggføring på Itslearning

10. TILSTREKKELIG IT-KUNNSKAP
Mail, Itslearning

 

Er dette interessant for deg: ta kontakt med:

 

Region Nord (Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal):
Regionleder Håkon Killingberg – mobil 461 20 500 – Haakon.Killingberg@driveforlife.com

Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder):
Regionleder Christoffer Midbøe Lunde – mobil 461 20 400 – Christoffer.Midboe.Lunde@driveforlife.com

Region Øst (Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Østfold):
Regionleder Hanne Ona Ingvaldsen – mobil 461 20 200 – Hanne.Ingvaldsen@driveforlife.com

Sverige:
VD DFL Sverige Thomas Löwenberg – mobil + 46 73 372 17 81 – Thomas.Lowenberg@driveforlife.com

 

 


 

Vi søker

 

MEDARBEIDERE I REGION VEST

 

Kjør for livet gjennomfører en pilot i Randaberg kommune med fokus på tidlig innsats med et forebyggende formål. Vi vil gjennom dette prosjektet komme i posisjon til målgruppen på et tidligere tidspunkt for å se om det kan ha positiv effekt på videre fungering i oppveksten.

 

Erfaring fra våre eksisterende Kjør for livet klubber viser at barn og ungdom som deltar i klubbene våre etter en tid videreutvikler sin selvfølelse, relasjonelle ferdigheter og sosial kompetanse, slik at de blir i bedre stand til å motta positiv påvirkning på andre arenaer i livet sitt.

 

I denne anledning søker vi gode, trygge og varme voksne til å jobbe med barn på 4. til 6. trinn. Dette vil være etter skoletid fra ca 12.30 til 16.00, mandag, onsdag og torsdag.

 

Vi ser etter personer med følgende kvalifikasjoner:

  • Du kan være en rollemodell for ungdommene (bevisst sin rolle i klubben og lokalsamfunnet)
  • Du trives sammen med ungdommer (skape trygghet og et godt miljø)
  • Du har nødvendig faglig ballast (skape gode mestringsopplevelser, arbeid ihht. tiltaksplan)
  • Du er til å stole på (taushetsplikt, politiattest, etterleve KFLs grunnverdier)
  • Du er engasjert (i det daglige arbeidet, delta og bidra på kurs)
  • Du er positiv (skape en positiv omtale av KFL i lokalmiljøet)
  • Du er fleksibel («ligge i flatseng», finne løsninger)
  • Du er ansvarlig (styre klubben innenfor budsjett)
  • Du er strukturert (arbeide med teamregler, gjennomføre temaer, sende inn logger)
  • Du har en viss it-kunnskap (mail, Itslearning)

 

Ta kontakt med Regionleder Vest,

Christoffer Midbøe Lunde på Christoffer.midboe.lunde@driveforlife.com,

eller 46120400 om du ønsker å vite mer.