Effekten

Vi vet at våre programmer har effekt! Hvordan?

Siden Kjør for livet startet har vi visst at den jobben vi gjør sammen med våre ungdommer har effekt. De gode historiene har alltid vært et bevis på det. Men selv om slike historier er viktige, er de ikke bestandig avgjørende for å spre en god idé. Dal trenger man tall, økonomiske bevis, sort på hvitt, at det man gjør har en effekt og at det kan spare samfunnet for utgifter. Vi kommer fremdeles til å ta vare på historiene og de små og store suksessene vi opplever daglig i Kjør for livet. Men vi vil fortsette å måle den jobben vi gjør, og sette en økonomisk verdi på den. Det er viktig for å overbevise om at det er verdt å investere i ungdom og deres fremtid.

Denne jobben gjør vi ikke alene. DNV GL har på oppdrag fra Kronprinsparets Fond analysert den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektene i fondets portefølje. Målet med analysen er å belyse og dokumentere nytte- og kostnadseffekter av prosjektene, både på individuelt plan og på samfunnsøkonomisk plan. Med andre ord er det ikke oss vi som hevder effekten, men noen som kan tall mye bedre enn oss. For å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet har DNV GL sett på et Norge med og et Norge uten Kjør for livet. Effekten er målt ved å vurdere differansen mellom situasjonen der deltakerne er en del av prosjektet og hva som ellers ville ha skjedd. Analysen tar for seg både prissatte og ikke-prissatte effekter.

Og hva sier tallene?

Prissatte effekter vurdert av Kjør for livet, er basert på resultater på undersøkelser gjort av DNV GL ( Veritas ), der deltakelse i Kjør for livet fører til et ekstra år på skolebenken for 87 % av deltakerne ( i forhold til referansegruppa ). Figuren viser at ved en slik effekt, er netto samfunnsnytte per deltaker i Kjør for livet mellom MNOK 1,1 og 2,5 MNOK. Totalt for prosjektets deltagere pr 01.04.2016 innebærer det en netto tilført samfunnsnytte på ca. kr. 310 MNOK. I tillegg har DNV GL vurdert netto nytte per budsjettkrone (NNB) som er et mål på hvor mye man får igjen på de pengene man bruker. For Kjør for livet er NNB med 70 % sannsynlighet 2,0 kroner.

Dette betyr at for hver krone man putter inn i prosjektet, får man to kroner «igjen».

Livsløp

Illustrasjonen over viser hvordan Kjør for livet påvirker livsløpet til våre ungdommer. Det blå feltet utgjør forandringen vi bidrar til, og dermed et forbedret utgangspunkt for resten av livet.

Last ned

Du kan laste ned hele rapporten her.
Her finner du delen som kun omhandler Kjør for livet.