OM OSS

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge.
I vårt program blir de del av et team på 5-7 ungdommer, og vil gjennom 48 samlinger per år oppleve mestring,
bli sett, føle trygghet og tilhørighet. Faste tydelige rammer og aktiviteter de drømmer om, gir solide resultater.

< Les mer om ORGANISASJON, VISJON OG VERDIER
Knut Ove Børseth

Hei, Mitt navn er Knut Ove, og jeg er så heldig å få være gründer av Kjør for livet.

Jeg har alltid levd etter egne drømmer – og turt å ta egne veivalg. Noen tøffe motbakker har det vært, men «guts», fokus på teamarbeid, motivasjon og en vilje til aldri å gi opp, har i sum fått meg opp og fram – og gitt meg så utrolig mange fine opplevelser.
Det å få være deltaker i et team, utfordre seg selv og kjenne på pulsen når jeg mestrer og lykkes, – det har gjort meg engasjert og vært en lærdom som jeg tror har utviklet meg mye som person.

Jeg har alltid hatt et sterkt ønske om at flere skal få oppleve nettopp dette, og nå får jeg endelig være med på å etablere mange trygge og spennende Kjør for livet – team rundt om i flere land.

Velkommen på laget…

«Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there is love, drive and inspiration, I don’t think you can go wrong.»


Knut Ove Børseth
Gründer
VÅRT FRITIDSTILBUD

VÅRT FRITIDSTILBUD

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge. En KFL klubb består av 5-7 ungdommer som sammen med 2-3 faste teamveiledere møtes på klubblokalet en kveld pr. uke (48 samlinger
pr. år). Teamet samles rundt gode opplevelser, felles regler og interessante aktiviteter som skaper mestring, glede og samhold.

Tjenestekjøperne er kommuner og fylkeskommuner. Ungdommene rekrutteres gjennom barnevern, skole, SLT eller fra andre relevante fagmiljøer.

EN TEAMPLASS INKLUDERER:
• Fast klubblokale og utstyr (skaffes av KFL)
• Faste voksne teamveiledere (ansettes og lønnes av KFL)
• Fast oppmøtetid: 17.50 – 21.00, 48 samlinger pr. år
• Teambekledning
• Teamprat basert på fire hovedtema:
Trafikksikkerhet, teambygging, sosial kompetanse
og livsstil

< Les mer om VÅRE FRITIDSTILBUD

KLUBBER

Kjør for livet har i dag klubber i flere kommuner i Norge, fordelt på 3 regioner, Nord, Øst og Vest, samt i Sverige.

På linken under finner du informasjon om klubbene og relevant kontaktinformasjon.

< Les mer om våre KLUBBER

DOKUMENTASJON OG EFFEKTMÅLING

Vi vet at vårt program utgjør en stor samfunnsøkonomisk verdi. Gjennom solid dokumentasjon og rapportering
beviser vi for stadig flere kommuner og fylkeskommuner at å investere i sine barn og unge sparer dem for
fremtidige store kostnader. Drive for life har etablert solide rutiner for rapportering og har sammen med
DNV (Det norske Veritas) fokus på god dokumentasjon av vårt arbeid.

 

av deltakerne i Kjør for livets
program, går minst ett
år lengre på skolen.

1:7

Kommunene får 7 kroner
tilbake for hver krone
de investerer.

1.8
MNOK

Den netto økonomiske gevinsten
er i snitt 1,8 millioner kroner pr.
deltaker i KFL (Ref. DNV 01.01.2018).

< Les mer DOKUMENTASJON OG EFFEKTMÅLING

VÅRE PARTNERE

DNV GL Kronprinsparets Fond FERD Ashoka Aberia Audi Brynje Kna Trygg Trafikk