Et fartsfylt og spennende fritidstilbud

Gjennom ulike aktiviteter blir ungdom sett og føler mestring. Teamet gir trygghet og mot til å tro på seg selv og sin framtid. Sammen gjør vi en forskjell.

Det vi gjør har effekt!

Vi vet at våre programmer (Klubb 5 og Klubb 7) utgjør en stor samfunnsøkonomisk verdi. Gjennom solid dokumentasjon og rapportering beviser vi for stadig flere kommuner og fylkeskommuner at å investere i sine barn og unge sparer dem for fremtidige store kostnader.

87%

av deltakerne i Klubb 5 går minst ett år lengre på skolen

2 500 000

Økonomisk nettogevinst er i snitt fra 1,1 til 2,5 millioner kroner per deltaker i Klubb 5

1 MRD

I dag tilfører KFL samfunnsnytte på ca. 450 millioner kroner. Målet er 1 mrd før 2019.

K5

Klubb 5

5 ungdommer med en tiltaksplan over ett år. Totalt 48 samlinger i eget klubbhus. Fokus på 4 hovedområder: trafikksikkerhet, livsstil, sosial kompetanse og teambygging. Loggføring etter hver samling.
Tjenestekjøper: Kommuner.

K7

Klubb 7

Trafikksikkerhetsprogram for spenningssøkende ungdom mellom 16 og 24 år. Denne aldersgruppen er overrepresentert i trafikkulykker, og gutter utgjør 2/3 av de drepte. To hovedfokus: trafikksikkerhet og teambygging. Tjenestekjøper: Fylkeskommuner.

Andre tiltak

UDI

UDI

Drive for life brukes i mottak som et aktivitetsbasert integrerings- og inkluderingstiltak.

Siste blogginnlegg

 • Vi trenger flere teamsjefer og veiledere i Nord!

  Vi trenger flere teamsjefer og veiledere i Nord!

  Vår nye regionleder i Nord, Håkon, kommer til å få det travelt fremover. Vi skal opprette flere nye klubber i region Nord, fra Møre og Romsdal, Trøndelag og nordover. Derfor ser vi nå etter flere mennesker med hjerte for ungdomsarbeid i regionen. Vi trenger deg som bor i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og […]Les mer
 • Drive for life i Sverige

  Drive for life i Sverige

  Det er ingen hemmelighet at vi i lengre tid har jobbet for få Kjør for livet til Sverige. En pilot er gjennomført i Torsby kommune, og det siste året har Kjør for livet jobbet målrettet for en permanent etablering hos «Söta bror». Flere viktige samarbeidspartnere har gjort etableringen mulig og de vil bli behørig presentert […]Les mer
 • Aktivitetskalender 2018

  Aktivitetskalender 2018

  Her finner du en oversikt over kommende arrangementer Kjør for livet skal delta på: Norge 26. – 27. mai: NM Rallycross Supernasjonal 2018, Indre Østfold Motorsport – Momarken 23. juni: NM Rallycross Supernasjonal 2018, NMK Grenland – Skien 7. – 8. juli: NM Rallycross Supernasjonal 2018, Solør Motorsport – Finnskogen 13. – 18. august: Arendalsuka […]Les mer

Administrasjon

Knut Ove Børseth

Edvard Halgunset

Olav Karlsen

Christoffer Midbøe Lunde

Håkon Killingberg

Hanne Ingvaldsen

Klubber i Norge

Kjør for livet har i dag Klubb 5 i 26 kommuner i Norge fordelt på 10 fylker. I tillegg har vi Klubb 7 i to fylkeskommuner. Du kan her lese mer om de ulike klubbene og finne relevant kontaktinformasjon.

Samfunnsnytte

Innen utgangen av 2018 skal Kjør for livet tilføre samfunnet nytteverdi på over 1 milliard kroner.

Knut Ove Børseth - Gründer

speedometer

Kjør
For
Livet

Om oss

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i et utenforskap. I programmet «Klubb 5» blir de en av fem i et lite team, de blir sett og vil gjennom 48 samlinger per år, oppleve mestring, trygghet og tilhørighet. Faste tydelige rammer og aktiviteter målgruppen drømmer om gir solide resultater.